Về Chúng tôi

Sản phẩm tuyệt với dành cho doanh nghiệp

  Chăm sóc khách hàng hiệu quả
                     Quản trị khách hàng tối ưu, tương tác, chăm sóc khách hàng


 Tối ưu hóa chi phí
                   Tiết kiệm chi phí tối đa, giảm trừ chi phí phát sinh
 Tăng trưởng doanh thu
                       Kiểm soát doanh thu chặt chẽ, quản trị thúc đẩy doanh thu
 Nâng cao trình độ
                      Nâng cao năng lực quản lý, phát triển tư duy thúc đẩy doanh nghiệp

Tính năng nổi bật

Odoo - Sample 1 for three columns

Chấm công

Ghi chép và xác nhận bảng chấm công

Odoo - Sample 1 for three columns

Email marketing

Thiết kế, gửi và theo dõi các email

Odoo - Sample 1 for three columns

Thương mại điện tử

Tối ưu hóa doanh số bán hàng trực tuyến

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý dự án

Phân công công việc theo dự án

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý đối tác, khách hàng

Theo dõi bằng báo cáo trực quan

Odoo - Sample 1 for three columns

Quản lý kho hàng

Hệ thống quản lý tồn kho bằng cách ghi sổ kép

Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp hiệu quả

Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.