Phân hệ quản lý bán hàng

Các phân hệ

Quản lý quan hệ khách hàng

Theo dõi nguồn gốc cơ hội kinh doanh (opportunities) của bạn với mô hình Kanban chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Khi bạn làm việc trong kênh bán hàng và nhận được thông tin tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội mới và doanh thu dự kiến​​.

Từ cơ hội đến báo giá

Cho phép tạo một hợp đồng bán hàng dựa trên một cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh có thể được đóng lại và liên kết với hợp đồng vừa được tạo ra.

Quản lý đội ngũ bán hàng

Cho phép quản lý doanh số trên một đội ngũ bán hàng. Theo dõi tiến độ doanh số của từng đội ngũ bán hàng theo thời gian thực.

Quản lý bán hàng

Theo dõi các báo giá, chuyển đổi từ một báo giá thành hợp đồng bán hàng hóa/dịch vụ chỉ với một lần nhấp chuột. Hỗ trợ nhiều phương thức xuất hóa đơn (xuất hóa đơn từng phần hay toàn phần; xuất hóa đơn dựa trên thời gian, khi bàn giao, hoặc một con số cố định, v.v.)

Quản lý lợi nhuận bán hàng

You can edit colors and background to highlight features.

Tích hợp quản lý kho hàng

Liên kết với phân hệ quản lý kho để tự động tạo Lệnh giao hàng dựa trên Đơn hàng đồng thời cảnh báo số lượng khả dụng có thể giao cho khách hàng. Nhân viên bán hàng có thể theo dõi được tình trạng của Lệnh giao hàng.